های مارت

مجموعه هایمارت یک استارتاپ با بهره گیری از یک تیم جوان و خلاق است که به دنبال توسعه کسب و کارهایی مبتنی بر شبکه سازی مختص زیست بوم کشور می باشد.

در گام نخست با توجه به پتانسیل و تعداد قابل توجه سوپر مارکت ها در کشور , پلتفرمی اختصاصی به منظور ایجاد یک شبکه سراسری از سوپر مارکت ها در کشور توسعه داده شد.

این سیستم امکان دریافت انواع سفارشات را برای سوپر مارکت ها فراهم کرده و موجب افزایش فروش و بهره وری آنها از طریق مکانیزه کردن فرآیند فروش,تحلیل و گزارشات و همچنین ارائه تخفیفات می گردد. از سوی دیگر ارتباط نزدیک میان تامین کنندگان , سوپر مارکت ها و مصرف کننده ها را فراهم می آورد.

در حال حاضر پیاده سازی این سیستم بصورت پایلوت در تهران آغاز شده و بزودی با بهره گیری از سیستم گسترده مجموعه در سراسر کشور توسعه می یابد.